Taustaa

Festivaalin toteuttajana toimii Hollolan Nuorisoseura ry. Vuonna 1901 perustettu perhejärjestö, jonka päätoimialana on kulttuurinen nuorisotyö. Hollolan Nuorisoseura on noin kahdella sadalla jäsenellään yksi Suomen suurimmista, ja myös arvostetuimmista nuorisoseuroista. Arvostuksensa seura on hankkinut pitkäjänteisellä, menestyksekkäällä toiminnallaan tuottaessaan lukuisia kansallisen tason parhaimmistoon kuuluvi kansantanssitanssiryhmiä kotimaisille ja kansainvälisille estradeille niin edustus kuin lajin esittelytilaisuuksiin kouluille ja hyväntekeväisyystapahtumiin erityisryhmille. Merkittävä osa maan ammattikansantanssiohjaajista on niinikään saanut peruskoulutuksensa ja innostuksensa alalle Hollolan Nuorisoseurassa

Hollolan Nuorisoseura ylläpitää yli 116 vuotta vanhaa, mutta hyväkuntoista, toimitalo Kukkoa Hollolan Kukonkoivussa. Hollolan Nuorisoseura sai nuorisotyön valtionpalkinnon 2006.

Festivaalin idealähteenä on kaksi Hollolan Nuorisoseuranjärjestämää suurta tapahtumaa. Ensimmäinen tapahtuma oli Hollolan Nuorisoseuran 100-vuotisjuhlaviikko, joka järjestettiin syksyllä 2001. Tapahtumaan osallistui viisi kansainvälistä ryhmää ja koko seuran jäsenistö. Tapahtumaviikko keräsituolloin yhteensä 6800 henkeä yleisöä, joista suuri osa oli koululaisia. Vuonna 2003 Hollolan Nuorisoseura ry toteutti ensimmäisen Hollo & Martta -Hollolan kansainvälisen kansantanssi- ja musiikkifestivaalin. Festivaali saavutti viikon aikana lähes 17 000 katsojaa yhteensä 57 järjestetyllä konsertilla. Näistä konserteista yli puolet järjestettiin kouluille ja päiväkodeille.

Vuonna 2005 Hollo & Martta - festivaali keräsi ennätysyleisön. Hollolassa ja Lahden ympäristökunnissa järjestetty festivaali tavoitti viikon aikana yhteensä 18500 katsojaa. Viikon kestäneillä festivaaleilla sekä kotimaiset että ulkomaalaiset kansantanssiryhmät esiintyivät yhteensä 59 eri tilaisuudessa. Festivaalien avajais- ja päätöskonsertit olivat muutamaa hajapaikkaa lukuunottamatta loppuunmyytyjä.

Festivaalin järjestelyissä ovat mukana seuraavat tahot:
Nuorisoseurat Etelä-Suomi ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry, Päijät-Hämeen Tanssialan Tuki ry, Hollolan kunta, Folklore Suomi Finland (CIOFF Finland) / Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus KEK ry sekä Suomen Kansanmusiikkiliitto.

Vuodesta 2006 käynnistyi lapsille suunnattu kansantanssi- ja musiikkifestivaali, jonka järjestämistä alueelle oli toivottu. Lasten festivaali järjestetään joka toinen vuosi, vuorovuosina aikuisten festivaalin kanssa.


Festivaalin toteutuksessa hyödynnetään työryhmän pitkäaikaisia kokemuksia kansainvälisten festivaalien parissa ja Hollolan Nuorisoseura ry:n kokemusta aiempien suurtapahtumien järjestäjänä. Lasten festivaalin valmistelussa hyödynnetään jo olemassa olevia kontakteja ja aiempien tapahtumien aikana saatua palautetta ja toiveita.

Nimen historiaa

Hollo ja Martta Festivaalin nimessä esiintyvät Hollo ja Martta ovat alueen taruston mukaan rakentaneet Hollolan keskiaikaisen harmaakivikirkon. Hollolan kunnan nimen kerrotaan pohjautuvan miesjättiläisen, Hollon, nimeen. Kansainvälisesti on tapana hyödyntää alueen tarustoa kansanperinnefestivaalien nimissä ja maskotteina.

Kansainvälisestikin tunnustettu festivaalimme

Hollo & Martta -festivaali on kansainvälisesti tunnustettu CIOFF -kriteerit täyttävä festivaali. Suomessa on tällä hetkellä vain kaksi CIOFF -festivaalia: Kaustinen Folk Music Festival ja Pispalan Sottiisi (Tampere). Hollo & Martta -festivaali on ainoa CIOFF- festivaali Etelä-Suomeen.

CIOFF, International Council of Organisations for Folklore Festivals and Folk Art on vuodesta 1970 toiminut organisaatio, joka on perustettu perinteisen kulttuurin suojelemista ja tunnetuksi tekemistä varten. Se toimii kiinteässä yhteydessä UNESCO:on. Jäsenmaita on tällä hetkellä yli 90 ja järjestö kattaa kaikki maanosat. CIOFF:in organisaatioon kuuluu yli 250 kansainvälistä festivaalia.

Kansantanssi

Kansantanssi on perinteinen yhteisöllinen tanssi, joka siirtyy sukupolvesta toiseen. Kansantanssin toinen tärkeä erityispiirre on perinteisten vaatteiden ja välineiden käyttö. Kansantanssin muodot, kuviot ja tarkoitusperät ovat monenlaisia, sisältäen mm. juhla-ajan-, kilpailu-, hää- ja kosinta-aiheita sekä tanssia vain liikkeen ilon takia.

Kansantanssin erityispiirre on, että se ei ole esitystaidetta, vaan aktiviteetti, johon osallistutaan. Kansantanssi ei ole ainoastaan vanhin tanssimuoto, se on myös kaikkien muiden tanssimuotojen perusta; baletille, modernille-, seura-, disco- ja jazztanssille ym. Ihmiset ovat aina välittäneet tunteitaan liikkeen ja rytmin kautta. Kansantanssi heijastaa kulttuurin elämää ja aikaa, se on omaksunut lähellä kansaa olevia piirteitä.

BACKGROUND

The Festival is established by Hollolan Nuorisoseura.

(Hollola Youth Association), founded in 1901, whose main field of activity is cultural youth work. With its about three hundred members Hollolan Nuorisoseura is not only one of the largest but also best valued youth associations in Finland. The high valuation is earned by successful, persistent long term work in providing numerous folkdance groups of national elite for domestic and international venues as well for presentation means at schools or beneficiary events on special groups as for representative means. Further more quite a significant amount of Finland's professional folkdance directors has achieved his/her basic education and passion for folklore in the Hollola Youth Association.


The Hollola Youth Association maintains a 116-years old hall - in very good condition, fondly known as "Kukko" (cock), and located in Kukonkoivu, Hollola. In 2006 the Hollola Youth Association was rewarded for its youth work with a national prize.


The idea of establishing such a festival arose from two great events organized by the Hollola Youth Association: first in 2001 was held the 100-anniversery of Hollola Youth Association, celebrated by five international folklore groups together with all the members of Association. Anniversary week events were visited by total 6.800 persons, mainly school children. The other event took place in 2003 when the first Hollo & Martta International Folklore Festival was organized by the Hollola Youth Association. The festival week reached an audience of almost 17.000 with its 57 concerts. More than half of these concerts were directed for schools and day-care centers.

The Hollo & Martta Festival 2005 achieved a record audience - total 18.500 persons visited different festival week events in Hollola, and neighbouring city of Lahti with its surroundings. During the festival week both national and international folkdance groups performed total 59 concerts. The Opening and Final concerts were sold out with only a few free seats.

Partners in organizing the Festival are:
The regional South-Häme organisation of the Kalevala Youth Allience, the South-Häme Allience of Youth Associations, the Education Alliance of Citizen Forum, the Lahti Folk dancers, the music-classes of Lotila School, the music-classes of the Hollola schools, the Support for Dance in Päijät-Häme, the Regional Inner-Finland Dance Center, the communal authorities of Hollola, the Folklore Suomi Finland (CIOFF Finland), the Finnish Alliance of Folk music.

Year 2006 shall be a start for folklore festival directed to children, requested in this region. The Children's festival is meant to be held every second year in turns with the adults festival.

Years of experience of the project team in providing international festivals as well as the know-how of the Hollola Youth Association based on setting up previous mass events are being utilized in the
practical work for providing the festivals. Existing contacts and the feedback and wishes given about the previous events have been a valuable resource.


Hollo and Martta


ccording to local legend Hollo and Martta, after whom the

festival is named, are the two giants that built up the medieval grey rock
church in Hollola. Likewise the name of the locality Hollola is said to base on
the male giants name Hollo. It is an international tradition to use names found
in regional legends when naming festivals or mascots.


CIOFF festival

The Hollo & Martta Festival has achieved international
valuation and responds the criteria of international CIOFF festival. Today only
two Finnish festivals are certified by CIOFF: Kaustinen Folk Music Festival and
Pispalan Sottiisi (Tampere). Thus the Hollo & Martta Festival shall become the first CIOFF festival in southern Finland.


CIOFF, the International Council of Organisations for

Folklore Festivals and Folk Art, functioning since 1970, was founded to protect
and launch traditional culture. It is acting in tense co-operation with the
UNESCO. At this moment it has over 70 member countries spreading its activity
over all continents. The CIOFF organisation includes more than 250
international festivals.


Folk dance

Folk dance is traditional social kind of dance passed from

one generation to another. Using traditional clothing and instruments is
another important specificity of folk dance. The forms, figures and purposes of
folkdance are varying, including celebrating seasons, themes of wedding or
proposing, or simply dance for the joy of movement itself.

A special feature of folk dance is that it is not performing

art but an activity to be taken part in. Folk dance is not only the oldest form
of dancing but also the basis of all other dancing forms: ballet, modern,
common, disco, jazz. Emotions have always been shown through movement and
rhythm. Folk dance reflects cultural life and era; having adopted features
close to people.


Hollo and Martta

According to local legend Hollo and Martta, after whom the festival is named, are the two giants that built up the medieval grey rock church in Hollola. Likewise the name of the locality Hollola is said to base on the male giants name Hollo. It is an international tradition to use names found in regional legends when naming festivals or mascots.

CIOFF festival

The Hollo & Martta Festival has achieved international valuation and responds the criteria of international CIOFF festival. Today only three Finnish festivals are certified by CIOFF: Kaustinen Folk Music Festival, Pispalan Sottiisi (Tampere), Jutajaiset (Rovaniemi). Thus the Hollo & Martta Festival shall become the first CIOFF festival in southern Finland.


CIOFF, the International Council of Organisations for Folklore Festivals and Folk Art, functioning since 1970, was founded to protect and launch traditional culture. It is acting in tense co-operation with the UNESCO. At this moment it has over 70 member countries spreading its activity over all continents. The CIOFF organisation includes more than 250 international festivals.

Folk dance

Folk dance is traditional social kind of dance passed from one generation to another. Using traditional clothing and instruments is another important specificity of folk dance. The forms, figures and purposes of ffolkdance are varying, including celebrating seasons, themes of wedding or proposing, or simply dance for the joy of movement itself. A special feature of folk dance is that it is not performing art but an activity to be taken part in. Folk dance is not only the oldest form of dancing but also the basis of all other dancing forms: ballet, modern, common, disco, jazz. Emotions have always been shown through movement and rhythm. Folk dance reflects cultural life and era; having adopted features close to people.