Syyskokouksen päätöksiä

29.11.2017

Hollolan Nuorisoseura ry:n Syyskokouksessa 27.11.2018 on tehty seuraavia päätöksiä:
 

Johtokunnan puheenjohtajaksi jatkaa toimikaudelle 2018-2019 valittiin Jarmo Talvitie.

 

Johtokunnan jäsenmääräksi vahvistettiin 8 henkilöä.

Johtokuntaan valittiin vuosiksi 2019 – 2020 seuraavat: Seija Juselius, Jarmo Tiihonen, Hannu Harmaala ja Petri Görman.  

Johtokunnassa jatkaa vuoden 2019 seuraavat: Eemeli Miettinen, Emma Laitinen, Sami Nikkari ja Kirsi Ahlgren-Tervala.

 

Määrättiin jäsenmaksuiksi vuodelle 2018 seuraavaa:

·         Jäsenmaksu kerholaisille 40 €

·    Kerhomaksuna peritään

·         45 min / vko 100 €

·         2 x 45 min / vko 180 €

·         enemmän / vko 200 €

·        Perhejäsenmaksu 480 €

·       Kannatus-, ohjaaja- ja projektijäsenmaksu 80 €

Jäsenmaksu laskutetaan tammikuussa ja kerhomaksut lukukauden alussa (½ tammi- ja ½ elokuussa). Perhejäsenmaksuun sisältyy sekä jäsen- että kerhomaksu. Perhejäsenmaksun voi maksaa kahdessa osassa.

 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019.

 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin johtokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019.

 

Valittiin tilin- ja toiminnantarkastajaksi KHT -yhteisö Ernst & Young Oy:n Lahden toimisto vuodelle 2019.

 

Lisätietoja Aimo Hentinen 040-5589755